Astrokuiz Peringkat Negeri Sarawak

Pertandingan Astrokuiz merupakan salah satu daripada aktiviti yang telah dijalankan di Planetarium Sultan Iskandar. Pertandingan ini telah dimulakan pada tahun 2006 dan mendapat penyertaan yang sangat baik dari sekolah-sekolah berhampiran Kuching dan hal ini membuatkan Planetarium Sultan Iskandar menganjurkan pertandingan ini pada setiap tahun. Setelah menganjurkan pertandingan ini selama beberapa tahun dan sambutan menggalakkan dari peserta, pihak Planetarium ingin memperluaskan pertandingan ini dengan membuka penyertaan kepada sekolah di setiap kawasan yang tidak hanya tertumpu kepada sekolah di bahagian Kuching sahaja.

Matlamat Utama

Pertandingan astrokuiz diharap dapat menyuntik minat pelajar dalam bidang astronomi dan menyumbang kepada pembangunan Negara.

Objektif

 1. Menguji tahap pengetahuan atau penguasaan pelajar dalam bidang astronomi.
 2. Memberi insentif kepada pelajar untuk menguasai serta mempelajari bidang astronomi.
 3. Mewujudkan integrasi antara peserta disamping meningkatkan semangat kerjasama dalam kumpulan.
 4. Memperluaskan pengetahuan pelajar mengenai bidang astronomi terutama bagi peserta yang akan menyertai pertandingan ini.

Penganjur

Pertandingan ini adalah cadangan dari Planetarium Sultan Iskandar Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak untuk mendapat kerjasama dari Persatuan Astronomi Sarawak, Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak, ANGKASA.

Sasaran Peserta

Pelajar dari Tingkatan 1 hingga 5.

Bilangan Peserta

Bilangan peserta untuk pertandingan Astrokuiz di semua peringkat adalah tetap iaitu 4 orang peserta termasuk peserta simpanan.

 

Zon

Kawasan/Daerah

Bilangan Peserta

Jumlah

1

Kuching
Samarahan

Kuching
Padawan
Bau
Lundu
Samarahan
Serian
Simunjan

 

3 Orang Peserta
+
1 Orang Simpanan
= 4 Orang

 

4 Orang Peserta

(+ 1 Orang
Guru Pembimbing)
= 5 Orang

2

Sri Aman
Betong
Sarikei

 Sri Aman
Lubok Antu
Betong
Saratok
Sarikei
Maradong
Julau
 

3 Orang Peserta
+
1 Orang Simpanan
= 4 Orang

 

4 Orang Peserta

(+ 1 Orang
Guru Pembimbing)
= 5 Orang

3

Sibu
Kapit
Mukah

 Sibu
Kanowit
Selangau
Kapit
Song
Belaga
Dalat
Daro
 

3 Orang Peserta
+
1 Orang Simpanan
= 4 Orang

 

4 Orang Peserta

(+ 1 Orang
Guru Pembimbing)
= 5 Orang

4

Bintulu
Miri
Limbang

 Bintulu
Tatau
Sebauh
Miri
Baram
Subis
Limbang
Lawas
 

3 Orang Peserta
+
1 Orang Simpanan
= 4 Orang

 

4 Orang Peserta

(+ 1 Orang
Guru Pembimbing)
= 5 Orang

Jumlah Keseluruhan

20 Orang

 

Pemilihan Peserta

Pemilihan peserta bertujuan untuk memilih peserta yang paling layak mewakili negeri masing-masing ke pertandingan Astro Kuiz peringkat kebangsaan.

Tahap pemilihan peserta yang akan diadakan iaitu:

 • Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak akan mengadili dan memilih sekolah yang layak untuk setiap sekolah/zon.

Jawatankuasa Pengelola

 • Planetarium Sultan Iskandar, KPS
 • Persatuan Astronomi Sarawak
 • Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak
 • Agensi Angkasa Malaysia (ANGKASA)

Tentatif Program

Program Pertandingan Astro Kuiz (Pemilihan Mewakili ZON)
Tarikh : 3 April 2013
Lokasi : Zon 1-4 (Serentak)

Program Pertandingan Astro Kuiz 2013 (Akhir)
Tarikh : Mei 2013
Lokasi : Planetarium Sultan Iskandar

Panel Pemilihan Soalan

Soalan Kuiz dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu:-

 1. Kategori Sejarah dan Tokoh Astronomi
 2. Kategori Sistem Suria
 3. Kategori Buruj
 4. Kategori Pengetahuan Am
 5. Kategori Teknologi Astronomi

 

Print