Borang Kebenaran Aktiviti

Kurator,

Planetarium Sultan Iskandar,

Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak,

93000 ,Jalan Taman Budaya,

Kuching, Sarawak.

 

Tuan,

 

SURAT KEBENARAN IBU/BAPA/PENJAGASaya, _________________________________ No. K/P ______________________ (*ibu/bapa/penjaga) dengan ini memberi kebenaran anak di bawah jagaan saya _____________________________ untuk mengikuti aktiviti seperti berikut:

 

Aktiviti: Program Sains Angkasa Cuti Sekolah XVII

Tarikh: 25 Mac 2013

Tempat: Planetarium Sultan Iskandar, Kuching

 

2. Saya bersetuju bahawa saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan TIDAK AKAN MENGAMBIL SEBARANG TINDAKAN UNDANG-UNDANG ke atas pihak Planetarium Sultan Iskandar, Persatuan Astronomi Sarawak dan Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini kepada anak/jagaan saya seperti kemalangan, kecacatan, kehilangan nyawa dan sebagainya semasa mengikuti aktiviti yang dianjurkan oleh pihak PENGANJUR, setelah pihak PENGANJUR mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya ke atas anak/jagaan saya.

3. Saya juga dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada PENGANJUR yang berkenaan untuk menandatangani borang-borang keperluan pihak hospital bagi pihak saya sekiranya anak/jagaan saya memerlukan rawatan atau pembedahan di hospital dalam tempoh masa tersebut di atas.

 

Sekian, terima kasih.
Tandatangan:

Tarikh:

 

Alamat:

 

No kecemasan:

 

Disahkan oleh

 

Tandatangan Kurator:*Potong yang tidak berkenaan

Print